La materialització d’una idea és igual o més important que la pròpia idea