Congrés Funchal Madeira

De tornada a Banyoles després d’uns dies a Madeira on participem al congrés internacional organitzat per ITECONS. Tot i que vaig sentir-me envoltat d’experts en models matemàtics i arguments numèrics, em va alegrar veure com s’apreciava la nostra intervenció. En general, s’aprecien les propostes que transcorren dins dels límits del coneixement tradicional i científic. No podem oblidar el regal que va ser conèixer aquesta illa tan peculiar i amb capacitat fins i tot per sorprendre, molt recomanable

De vuelta a Banyoles tras unos días en Madeira donde participamos en el congreso internacional organizado por ITECONS. Aunque me sentí rodeado de expertos en modelos matemáticos y argumentos numéricos, me alegró ver cómo se apreciaba nuestra intervención. En general, se aprecian las propuestas que discurren dentro de los límites del conocimiento tradicional y científico. No podemos olvidar el regalo que fue conocer esta isla tan peculiar y con capacidad incluso para sorprender, muy recomendable

Back to Banyoles after a few days in Madeira where we participated in the international congress organized by ITECONS. Even though I felt surrounded by experts in mathematical models and numerical arguments, I was pleased to see how our intervention was appreciated. In general, proposals that run within the limits of traditional and scientific knowledge are appreciated. We cannot forget the gift that was to know this island so peculiar and with even capacity to surprise, highly recommended