DOSRIUS – CASA NOVA

Casa Nova. El Maresme

En aquesta ocasió, els valors que es varen ressaltar van ser la simplicitat de la construcció original, mitjançant l’ús honest dels materials de construcció propis d’aquesta arquitectura rural.

Detalls

La calç apareix tant als fins estucats com als rugosos arrebossats exteriors, la fusta manté la sevatextura als fals sostres i la ceràmica manual cobreix el terra sense fer-li perdre l’aspecte artesanal.

Es recupera el bioclimatisme tradicional i se n’incorporen d’altres més contemporanis que juntament amb la jardineria garanteixen el confort tant a l’hivern com a l’estiu.