PERATALLADA

La muralla medieval del poble s’ha integrat com a part de l’escenografia en l’interior del’habitatge, de manera que ara l’energia i la llum flueixen de forma natural per la casa.

Detalls

Les connexions visuals entre plantes i extrems oposats garanteixen un òptim comportament bioclimàtic, a la vegada que amplien la percepció dels espais.

La utilització de revestiments de calç en tota la intervenció, reforça el caràcter medieval de les preexistències.