SARRIÀ DE TER

Dos criteris van guiar el disseny d’aquesta casa ubicada en una parcel·la de petites dimensions: un sistema constructiu bioclimàtic i unes instal·lacions d’alta eficiència. La volumetria buscaval’òptima assolellada, a la vegada que un cert grau de privacitat.

Detalls

Interiorment, la casa s’estructura al voltant de l’escala central que connecta els diferents espaissense necessitat de passadissos , la qual cosa dota els recorreguts d’una gran fluïdesa. A més,l’escala no només regeix el programa sinó la distribució de la llum central i les visuals entre elsdiferents nivells.