REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR

Cruïlles

Es tracta de la restauració d’un palauet rural com a segona residència d’un matrimoni. La casa posseïa un magnífic jardí a sud, però tenia una ventilació interior deficient degut a les diverses segregacions que es van realitzar a la propietat original.

L’objectiu principal va consistir en reinventar-se la il·luminació i ventilació natural a l’interior del volum mitjançant dos sistemes:
– La formació d’un pati en la cantonada més fosca
– L’escala que completa la distribució de la llum natural a tots els espais interiors.

Detalls

Finalment l’aparició d’una petita terrassa en la planta sota coberta permet gaudir d’unes vistes espectaculars.