CARDERS

Rehabilitar per recuperar l’edifici i les tècniques històriques originals.

Detalls

Integrar les noves instal·lacions sense desfigurar els espais i derribar per recuperar la llum i laventilació natural dels patis mediterranis. Facilitar l’ús de l’exterior per a tots elsveïns i disposardels espais col·lectius de qualitat per relacionar-se.

Al final, la conservació de les preexistències va aportar un valor adherit al objectiu final sense tenir conflictes amb els nous volums. La simplicitat dels acabats i les textures escollides, van permetre fondre en un sol conjunt lesparts pretèrites i les actuals.