CARRER BAIX EMPORDÀ

Verges

Aquest emplaçament conjugat amb una orientació cap el Sud ens ha conduit a formar quatre volums d’alçada diferent, que semblen ser independents, però tots els volums estan comunicats de manera lineal.

Detalls

Les cobertes estan plantejades en superficies amb una pendent mínima per mantenir un llenguatge comú entre els quatre volums i que els arbres siguin els que dibuixen una lìnia de cèlmes natural.

Els materials empleats en la façana són, per una part arrebossat amb morter de calç amb sorra granada local. Amb aquestes solucions pretenem no tan sols un aparença armoniosa amb les edificacions originals de la zona sinó una bona fusió amb el paisatge immediat.