CARRER EMPORDÀ

Verges

Exteriorment sembla una casa contemporània dels darrers temps, però en endinsar-s’hi esdescobreix una recopilació de tècniques històriques que ens retornen a la calidesa de les casesde tota la vida, però amb el confort d’avui en dia.

Detalls

Cada ús està recollit dins d’un ambient particular que s’adequa a les necessitats del programa mitjançant diferents nivells i sostres estructuralment diferenciats. L’escala forma part de l’espai principal de la casa i actua com un element decoratiu en si mateix. No és un simple connector d’altures, sinó una peça essencial que dóna caràcter a l’habitatge.