MONELLS

L’habitatge original tenia una curiosa planta en L, de manera que a part de la façana principal ala riera, comptava amb un altre accés per un carreró secundari.

Detalls

L’objectiu fonamental que es va perseguir amb aquesta intervenció va consistir en dotar a totesles peces d’il·luminació i ventilació natural, i al mateix temps, ampliar els espais exteriors sobreels quals giraria la casa.

Per això, es va enderrocar la volumetria de la zona interior i es va aixecaruna planta més al volum principal que dóna a la riera.Cal ressaltar la curosaelecció dels colors utilitzats als arrebossats i a les pintures dels forjats, queproporcionen a tota la casa un ambient lluminós i molt personalitzat.