SANT JORDI DESVALLS

L’encàrrec va arribar de mans d’una jove parella que pretenia transformar l’antiga rectoría del poble en un hotel amb encant.

Detalls

El repte el plantejava el reduït pressupost amb el qual es comptava, així doncs les accions que es van dur a terme van ser dirigides a respectar tres premisses fonamentals:

  • Aprofitar al màxim les preexistències de l’edifici.
  • Eliminar les poques traces que ho desvirtuava, així com una terrassa perimetral en mal estat i una antiga comuna, la qual cosa va permetre recuperar una fisonomia més clara de la casa, a més de millorar les condicions de salubritat a l’interior.
  • Simplificar els recorreguts, Es va procurar evitar al màxim passadissos i espais servidors de poca qualitat. I per a això va ser necessari recuperar unes antigues escales tapiades que connectaven la planta baixa amb la planta trepitjo i modificar l’arrencada de les escales que portaven a la planta sota coberta perquè sorgissin des de la sala principal de la planta trepitjo que és el punt on desembarcaven les primeres.

A fi de procurar ventilar totes les peces de l’hotel es va crear un pati interior a nivell de la planta trepitjo. Gràcies a aquesta actuació s’aconseguia ventilació creuada a les habitacions i il·luminació en uns banys interiors.

Per a més informació dirigir-se a www.casamigdia.com